IncidentSupporten.se

IncidentSupporten - trygghet för medarbetarna.


Hej och välkommen till IncidentSupporten!

IncidentSupporten består av två olika trygghetspaket. Ett för alla medarbetare och ett för nyckelpersoner. Syftet med tjänsterna är att öka tryggheten för medarbetarna, motverka hot och våld på arbetet och hantera uppkomna händelser. Dessutom uppfylls kraven enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets regler.

Du som är ansluten till tjänsten kan logga in för att nå all information som är tillgänglig för din organisation.

IncidentSupporten är en del av PrimeSafe AB. PrimeSafe är ett säkerhetskonsultföretag med stor erfarenhet av personsäkerhetsfrågor. Flera av våra konsulter har polisiär bakgrund och i vårt team ingår även professor Henrik Belfrage som är av Sveriges ledande kriminologer när det gäller eveidensbaserad riskbedömning av hotfulla personer.

Mer information om PrimeSafe hittar du här: www.primesafe.se

Logga in


Användarnamn


Lösenord
Aktuellt från PrimeSafe

2016-10-04 13:59
Utbildning TRAP-18
Den 8 november genomför vi utbildning i TRAP-18 som är ett verktyg för att bedöma risk för terrorhan...

2016-09-05 09:08
Välkommen Ulf Gustafsson
Den 1 september började Ulf Gustafsson hos PrimeSafe och han kommer främst arbeta med marknad och fö...

2016-04-21 13:28
PrimeSafe på utbildningskonferens i Gent
Niclas Franklin var med på AETAP:s Association of European Threat Assessment Professionals) årliga u...

2015-05-29 11:05
Sven Alhbin ny konsult hos PrimeSafe
Sven stärker vårt team av konsulter och blir en stor tillgång för oss. Sven gick nyligen i pensi...